NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE  SC LLL DENTAL SRL

Formulare pacienți

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC LLL DENTAL SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SC LLL DENTAL SRL, prin intermediul departamentului de Servicii de sanatate,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SUNT:

 • Prestarea serviciilor medicale de care aveti nevoie; înregistrarea programarilor, intocmirea fisei pacientului ce include: înregistrarea afectiunilor de care suferiti, a tratamentelor si investigatiilor medicale efectuate; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; comunicarea cu dumneavoastră privitor la serviciile medicale prestate; emiterea retetelor; informarea cu privire la rezultatele tratamentelor efectuate;
 • Evidenta financiara: Eliberarea documentelor financiar-contabile catre dumneavoastra (spre exemplu: facturi proforme sau fiscale), eliberarea de scrisoari medicale, incasarea platilor pentru serviciile de care beneficiati, recuperarea debitelor de la dumneavoastra, restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra, transmiterea de notificari legate de situatia financiara/ statusul platilor;
 • Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) despre noutăţile privind serviciile medicale disponibile,  abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa;
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, pastrarea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 • Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute;
 • Îmbunătăţirea serviciilor si solutionarea sesizarilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră;
 • Supraveghere video: LLL DENTAL  prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea avand ca scop asigurarea protejarii proprietatii si a bunurilor, asigurarea protejarii vietii si a integritatii fizice a persoanelor, precum si colectarea de probe pentru actiunile civile, fara a fi prejudiciate drepturile si libertatile fundamentale sau interesul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video tine cont de urmatoarele reguli: camerele de supraveghere video se afla în locuri vizibile, semnalizate, iar persoanele vizate sunt informate asupra existentei acestora prin intermediul acordurilor pe care le semneaza;

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC LLL DENTAL SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, si sunt comunicate numai următorilor DESTINATARI:

 • Angajati LLL Dental
 • Colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre (ex. laboratoare de tehnică dentară)
 • Medici colaboratori
 • Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;
 • Asiguratori din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre;
 • Furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului nostru, dar si softului cu care lucram;

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru desfasurarea specifica activitatii medicale.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de urmatoarele DREPTURI:

 • să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
 • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
 • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
 • să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
 • să vă opuneți prelucrarii automate a datelor dvs. cu caracter personal

         Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă personal la adresa LLL DENTAL, Calea Mosilor, nr 296, bloc 46, scara 3, parter sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa dpo@llldental.ro.

        Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de o luna de la data primirii cererii, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu cu mai mult de 60 de zile.

       Atât în cadrul legislației CoE, cât și a UE, persoanele fizice au dreptul de a depune cereri și plângeri în fața autorității nationale de supraveghere competente dacă consideră că prelucrarea datelor lor cu caracter personal nu este efectuată în conformitate cu legea.

clinic@llldental.ro

Calea Mosilor, Nr. 296, Bloc 46, Scara C, Parter, Bucuresti, Sector 2, 020898

formular de programare
contact
formular de programare